व्यवहार स्वतःच्या जबाबदारीवर करावेत, यास एडेड क्लासीफाईड कोणत्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही

Lorem ipsum

Fusce non hendrerit ante. Curabitur in libero neque. Nulla at vestibulum massa. Fusce feugiat tellus fermen tum. .

आदर्श प्रिंटर्स

फ्लेक्स प्रिंटिंग, फोटो प्रिंटिंग, अल्बम बायंडिंग, व्हिजिटिंग कार्ड,ग्राफिक्स डिझाईनिंग .

व्दितीय प्रोयोग

कोणचा क्रमांक कोणता क्रमांक .

calling

पार्श्वभूमी


आपणां सर्वांना अद्यायावत राहणे अपरीहार्य असते परंतु अद्यायावत राहण्यात येणाऱ्या समस्यांनी आपण त्रस्त असतो, अद्यायावत राहण्यासाठी आपणांस अपरीहार्यपणे सुधारीत साहित्य, वस्तु, सेवा इ. ची खरेदी किंवा सभासदत्व स्विकारावे लागते. उदा. आवश्यकतेनुसार उच्च क्षमतेचे व वेगवान संगणक खरेदी करणे. कालानुरुप जास्त आणि आवश्यक सुविधा असलेला मोबाईलफोन, मुले मोठी झाल्यानंतर त्यांच्या करीता मोठी सायकल, जागेची व विजेची बचत करण्यासाठी सीआरटी एवजी एलईडी टि.व्हि. अशी दैनंदीन व्यवहारातील शेकडो उदाहरणे देता येतील....
आपण घेत असलेली अद्यावत वस्तु कोणाव्यक्तीकडुन जुनी खरेदी करा किंवा दुकानातुन नविन घ्या, आपणांकडे असलेली तीच जुन्या पद्धतीची वस्तु योग्य व रास्त किंमतीत विकली जावी ही प्रत्येकाची अपेक्षा असते व सद्यस्थितीतील व्यापार पद्धतीनुसार ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्यामुळे आपण बऱ्याच सुधारणा टाळतो. या समस्येवर उपाय काढण्याचा प्रयत्न मी या संकेतस्थळाच्या माध्यमातुन केला आहे.

प्रयत्न


जनतेच्या दैनंदीन व प्रासंगिक, महत्वाच्या व किरकोळ आवष्यकतांच्या पूर्तर्तेसाठी (संपर्क शोधच्या माध्यमातुन) त्यांना कोठेही वेळ खर्च करुन भटकण्याची आवष्यकता राहु नये, शिवाय प्रचलीत जाहिरात प्रकाशनाच्या पध्दतीत सुधारणा करुन ही अद्यायावत सुविधा अत्यल्प दरात उपलब्ध करुन देणे अशा पध्दतीने या संकेत स्थळाची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्यवसायीक संपर्क क्रमांकांच्या इतर माध्यमांच्या पारंपारीक प्रसिध्दी पध्दतीपेक्षा नविन पध्दतीने केलेल्या मांडणीमुळे व्यावसायीक आणि ग्राहक यांचा वेळ वाचणार आहे. बंधणे, पत्ता, संपर्कव्यक्ती इ. शिषर्के उल्लेखनीय आहेत. जाहिरातींमध्ये विविध जिवंत आणि वास्तविक छायाचित्रे, पत्ता, संपर्क, संपर्काची वेळ शिवाय लक्षवेध या बाबी उल्लेखनीय असुन आकर्षक मांडणी आणि वाजवी दर या बाबीतर आहेतच ! संकेतस्थळाचे तंत्रज्ञान, फायदे आणि ग्राहकांची पारंपारीक दृष्टी यांचा सुवर्णमध्य साधण्याचा हा प्रयत्न

calling


Our Partner
Most Popular Aids

VIEW OUR ALL Aid 

Client Testimonial / ग्राहकांच्या प्रतिक्रीया


Our Gallery

VIEW OUR ALL GALLERYCopyright 2018 by   Tuljai Multiservices, Chikhli   All Rights Reserved.