What We Do

calling

Our Mission/उद्दीष्ट्ये


तुमच्या संगणक आणि सुविधायुक्त मोबाईल फोनला कल्पनांतिक सुविधा जनक अद्यायावतता प्रदान करणे, तथा तुमच्या इच्छा, आकांक्षा, गरजा, आवश्यकता, इ. ची उपलब्धता तर्जनीच्या अग्रभागावर केंद्रित करणे.

Our Vision / उद्दिष्ट


वेळ, श्रम, शक्ती, पैसा या संसाधनाचा व्यापार-व्यवसायातील व्यय न्युनतम करुन, स्पष्ट, पारदर्शक, ठाम व विश्वासहार्य व्यवसायीक व्यासपीठाची संकल्पना साकारणे.

calling

Copyright 2018 by   Tuljai Multiservices, Chikhli   All Rights Reserved.